CENOVÁ PONUKA


POROVNÁVATE NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU ?
POTOM JE DÔLEŽITÉ:

Tvorba ceny každej hrubej stavby prebieha vždy individuálne na konkrétne požiadavky potencionálneho zákazníka. Nežiadame zálohy , platby riešime až za vykonanú prácu. Najprv je vykonaná osobná prehliadka budúcej realizácie (stavby). Konzultujeme s klientom o jeho očakávaniach a o spôsobe realizácie diela a aj o výsledku. Je vždy dohodnuté, aký rozsah dodávky očakáva od dodávateľskej firmy, akú časť dodávky si chce zaistiť vlastnými silami. Najnižšia cena neznamená najlacnejšiu realizáciu.MAŤ JASNÉ ZADANIE

Najlepšie výkaz – výmer spracovaný projektantom ( prevedie Vás ocenením jeho naprojektovaných prác a tiež sa uľahčí nasledovná kontrola predložených cenových ponúk ). Pri kontrole ceny je dôležité porovnať, či obsahujú všetko, čo požadujete. Nie len porovnávať celkovou cenu. Ak už máte cenovú ponuku od inej firmy, vieme ju s vami prediskutovať, či cena a obsah prác korešponduje s projektom.HRUBÁ STAVBA NAJČASTEJŠIE ZAHŔŇA

Konzultácie, prípravu staveniska, vytýčenie, vymeranie, odstránenie ornice a výkopy, štrkové lôžko, osadenie bleskozvodu, kaslíky, došalovanie výškových rozdielov, vyliatie základov, došalovanie alebo domurovanie DT. Pod základovú dosku a zabetónovanie, dosypanie štrku, osadenie odpadov, zhutnenie, osadenie kari sieti, obšalovanie obvodu, vyliatie základovej dosky, izolácie proti vode, obvodové a nosné múry, vence, strop, deka, schodisko, priečky, komín, strecha , klampiarske konštrukcie ( postupy prác sa môžu líšiť podľa daného projektu ).

  • František G.
    Náš pozemok je rovný s veľmi pekným okolím, v tichej časti obce. O tom, ako bude dom vyzerať, koľko miestností potrebujem a kde chcem orientovať vchod, som sa podelil s kvalifikovanou firmou HRUBÉ STAVBY PREŠOV, ktorá mi v týchto otázkach zaručene poradila. Som vďačný, že som túto etapu stavby mohol s nimi dotiahnuť, až do úspešného konca.
    František G.
  • Kristián F.
    „Presvedčil som sa, že hrubú stavbu môjho domu so spoločnosťou HRUBÉ STAVBY PREŠOV možno vymurovať precízne a v dohodnutom termíne. Som maximálne spokojný, bolo to dobré rozhodnutie vybrať si práve túto firmu.“
    Kristián F.

(+421) 0944 886 555